СТУЖДЕНИЕ

Притеснение.

Да съблюдеть а Гь҃ Бъ҃ от всякоа рати и плѣнениа, от глада и всякоа скорби и сътуждениа. Сл.Илар.&sup&2&sup&, 99. XV в. ~ XI в.