СТРИКА

Дядя

. Призвавъ убо царь Диоклитиянъ Лисимаха, сн҃а Анфимова и Селина, Сегову стрику [Усп.сб., 229. XII–XIII вв.

: Селина стръя ему], наединѣ рече Лисимаху: Азъ... поминающе любы твоего оц҃а въсхотѣвъ по оного кончинѣ на пр҃стлѣ его възвѣсти тя я (θεῖον) (Ж.Февр.) Мин.чет.июнь, 354. XV–XVI вв.