СТРЕМНИКЪ

То же, что стремнина

. И тии на всякъ часъ въ страсѣ... пребывающе страха ради и напасте и шествиа пути и стремникъ крѣпчаишихъ стрѣтающихъ. Сл.мт.Дан., 70. XVI в.