СТРЕМЕНЬ 1

Стремнина, быстрое течение (реки)

. Далъ въ Кириловъ монастырь... пожню возлѣ стремянъ [так!] Бои-рѣчки да возлѣ Змиевецъ по отца своего душѣ. АИ I, 302. 1556 г.