СТРАШЛИВСТВИЕ

Боязнь

. Пресѣклъ еси умъ мнихомъ, сумнящимъс<я> въ страхъ и въ страшильствие [вар. XVI в.

: страшливьствие] въложилъ еси (εἰς... δειλίαν). Хрон.Г.Амарт., 151. XIV в.

~ XI в.