СТАРЦЕВЪ

Относящийся к старцу (монаху).

А хто иметъ мое старцево Григорьевъ проданье подвигывати, дадутъ стм҃у Николѣ &sup&.&sup&н҃&sup&.&sup& съроковъ бѣлки. Гр.Дв., 9. XV в.

Послано въ тюрму на полтретья алтына колачей къ старцовѣ памяти. Кн.расх.Болд.м., 105. 1591 г.

Попъ Михайло назвалъ дьякона старцовымъ сыномъ, и дьяконъ противъ того молвилъ: и у государя де царя былъ отецъ старецъ. Сл. и д. I, 268. 1653 г.