רו ען

ייִדישער טראַנסליטעראַטאָרYou can also upload a text file for conversion:

‏ו‏ועגן דעם טראַנסליטעראַטאָר

עס געפֿינט זיך אױפֿן װעב־זײַטל דער טראַנסליטעראַטאָר פֿער ייִדישע טעקסטן

דער טראַנסליטעראַטאָר אַרבעט אױף אַזאַ אױפֿן: מען שרײַבט דעם טעקסט אין ייִדישע אױסיִעס אין טעקסטקעסטל אַרײַן און קװעטצהט אױף שיקן־קנעפּל, און דערנאָך באַװײַזט זיך די טראַנסליטעראַציִע לױט ייִװאָ־קלאָלים אינעם קעסטל דערונטער. דאָס הײסט, אומאָפּהענגיק פֿונעם אױסלײג, װעט דאָס אױסװאַרג זײַן סטאַנדאַרטיזירט.

ייִדישער שריפֿט באַזירט זיך אױפֿן ייִדישן אַלף־בעת, און הײַנצוטאָג באַנוצט מען געװײנטלעך פֿאַר װעלטלעכע פּובליקאַציִעס דעם אױסלעג, װאָס איז פֿאַראַרבעט געװאָרן פֿון ייִװאָ (ייִדישער װיסנשאַפֿטלעכער אינסיטוט) אין 1938 און װאָס שרײַבט זיך ייִװאָ־טראַנסליטעראַסטיִע אַדורך. אָבער קוקנדיק אױף דער נױנטער פֿאַרגאַנגענהײט, װי אױך אױף הסידישע מעקױרים, זעט מען נישט בלױז אָרטאָגראַפּישע אונשטאַנדהעפֿיטקײט, אָבער אַ רײ אױסלעגן, װאָס זײַנען מיסד אױף פֿאַרשײדענע עיקרים. נאָכפֿאָלגענדיק אײנעם פֿון די אָרטאָגראַפֿישע פּרינציפּן בכלל, האָט יעדער פֿאַרלעגער נאָך אַלץ געהאַט אײגענעם אױסלײג (נישט טאָמיד אױסגעהאַלטן). דערפֿאַר ‏אַנטשטײט די פּראָבלעם פֿון נאָרמאַליזירונג פֿון אַזעלכע טעקסטן, װאָס אונדזער טראַנסליטעראַטאָר פֿאַרענטפֿערט. אַהוץ דעם הױפּטציל, װאָס איז באַקװעמקײט פֿון לײענען און אַראָסזאָגן, קען מען באַניצן די נאָרמאַליזירטע טראַנסליטעראַציִע אין עלעקראָנישע. דעם צורך פֿונעם טראַנסליטעראַטאָר האָבן מיר ביפֿראַט באַװוּסטזיניקט, אַרבעטענדיק אױפֿן קאָרפּוס פֿון דער ייִדיִיִשע שפּראַך. דערװײַל געװעלטיקט אינעם קאָרפּוס הײַנטצײַטיקע פּרעסע און עס פֿעלן קלאַסישע ליטעראַטורװערק און טעצטן פֿון אַנדערע זשאַנערס. איצטער װעט דער גלײַכװאָג אין גיכן דערגריכן װערן. ‏ ‏