1.
לעבנס־פֿראַגן            2008.01-02     
און זי איז פֿאַרבונדן מיט יענע קינדער־זיכרוֹנות און מיט זייַנע באַרימט געוואָרענע צייכענונגען פֿון יענע קינדערשע יאָרן.
אָבער יאָסל בערגנער מאָלט נישט דעם בלויזן אַמאָל. ער פֿאַרבינט דעם אַמאָל מיטן הייַנט, ווי ער וואָלט וועלן פֿאַרשליסן דאָס פֿאַרכּישופֿטע ראָד פֿונעם לעבן.Expand   Print version | Save to file