1.
פֿאָרווערטס            2008.02.01     
דאָרט איז בײַ ליזענען דערשינען אַ זאַמלונג לידער "ליכט־און־שאָטן", 1995; "אַמאָל איז געווען אַ מלך", זעקס באַלאַדעס, 1996 און "דער בלינדער פֿאַטום", באַלאַדע, 1997. בלויז אין דער צײַטונג "ביראָבידזשאַנער שטערן" האָט ער פֿאַרעפֿנטלעכט הונדערט צוואַנציק דערציילונגען, פֿאַרצייכענונגען, אַרטיקלען.
וועגן פּובליקאַציעס האָט מען געקענט יאָ און ניט דערמאָנען, נאָר הערט וויפֿל ליזענס ווערק זײַנען פֿאַרבליבן אין כּתבֿ־ידן און גאָט ווייסט, צי וועלן זיי נאָך ווען ניט איז געדרוקט ווערן.Expand   Print version | Save to file