1.
פֿאָרווערטס            2007.04.20     
אויף דעם שפּיץ פֿון קלויסטער ווײַזט דער זייגער, אַז עס איז שוין 5 נאָך מיטאָג..."
דאָס טאָגבוך אַנטהאַלט אַרום 60 זײַטן, געשריבן מיט אַ פּען און אַ בלײַער. סטאַניסלאַוואַ האָט עס אָפּגעהיט די גאַנצע צײַט ביז זי איז געוואָרן 80 יאָר אַלט.Expand   Print version | Save to file