1.
פֿאָרווערטס            2007.03.23     
איצט האָט זי געדאַרפֿט באַשליסן די ריכטונג, וווּהין צו גיין ווײַטער. צוריק וועט זי שוין זיכער נישט גיין, בלײַבט נאָר דער וועג פֿאָרויס. איר מאַמעס ווערטער פֿונעם חלום האָבן זי געפֿירט.Expand   Print version | Save to file