1.
פֿאָרווערטס            2006-2010     
ווען דאָס עופֿעלע וועט אונטערוואַקסן, וועט איר ביידע קענען אויסקלײַבן אַנדערע שפּראַכן פֿאַרן קינד צו לערנען. אפֿשר וועט אײַער קינד אויסקלײַבן גאָר אַנדערע שפּראַכן זיך צו לערנען, ווי כינעזיש, פֿראַנצייזיש אָדער אַפֿריקאַנס! אין אַ מזלדיקער שעה!Expand   Print version | Save to file