Proje "Romeika"

Sevgili dostlar!

İşte Rumca lehçesine / Rumca’ya adanmış bir web sitesinin demosu. Görevimiz, modern teknolojilerin yardımıyla, benzersiz dilsel ve kültürel mirasın yeni bir şekilde nasıl incelenip keşfedilebileceğini göstermektir. Sözlüğü oluşturmak için özel TLex Suite 2019 programını kullandık ve programcılar bunu siteye yerleştirmeye yardımcı oldular.

Şimdi gelecekteki sözlüğün sadece küçük bir örneğini görüyorsunuz — sadece rastgele seçilen 17 kelime içeriyor. Onların yardımıyla, sözlüğümüzün yapabileceği bazı önemli şeyleri göstermek istiyoruz. Bu küçük versiyonu bile oluşturmak çok zor bir iş haline geldi. Birçok kaynak kullandık, örneğin:

  • Ανδριώτης, Νικόλαος Π. 1967. Ετυμολογικό λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. 2 έκδ. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσα; Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη];
  • Κριαράς, Εμμανουήλ. 1985. Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας (1100–1669). Τ. Θ΄. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας;
  • Παπαδόπουλος, Ἄνθιμος Ἀ. 1958. Ἱστορικὸν λεξικὸν τῆς ποντικῆς διαλέκτου. Τ. 1: Α–Λ. Ἐν Ἀθήναις: Τυπογραφεῖον Μυρτίδη;
  • Παπαδόπουλος, Ἄνθιμος Ἀ. 1961. Ἱστορικὸν λεξικὸν τῆς ποντικῆς διαλέκτου. Τ. 2: Μ–Ω. Ἐν Ἀθήναις: Τυπογραφεῖον Μυρτίδη;
  • Παπαδόπουλος, Άνθιμος Α. 1997. Ιστορική γραμματική της ποντικής διαλέκτου. 2 εκδ. Αθήνα: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών;
  • Tursun, Vahit. 2019. Romeika-Türkçe sözlük. Trabzon Rumcası. İstanbul: Heyamola yayınlatı;
  • Елоева, Ф. А. 2004. Понтийский диалект в синхронии и диахронии. СПб.: СПбГУ.

Ancak, Rumca uzmanların yardımı olmadan, hiçbir şey olmazdı.

Sözlük hazır olduğunda, sadece boyut olarak çok daha büyük olmayacak, aynı zamanda bundan daha fazlasını da yapabilecektir. Örneğin, sadece Rumca kelimesinin anlamını bulmakla kalmayıp, aynı zamanda Türkçe’nin Rumca’ya çevirisini bulmak ve herhangi dilbilgisel formu belirlemek için bir özel morfolojik analizör kullanmak mümkün olacaktır. Bunu yapmak için, sözlükle birlikte bir korpus oluşturacağız. Özel morfolojik işaretleme ile farklı türlerin ve farklı zamanların metinlerini içerecektir (bir bütün olarak korpus böyle görünecektir - http://albanian.web-corpora.net/index.html).

Sözlüğe ve korpusa ek olarak, Rumca’ya ve Rum kültürüne ayrılmış tematik bir kaynakça web sitesinde yayınlanacaktır.