Έρευνα Ποντιακών

Αγαπητοί φίλοι!

Βλέπετε το demo της ιστοσελίδας αφιερωμένης στην ποντιακή διάλεκτο. Ο στόχος μας είναι να δείξουμε πως με χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας μπορεί κανείς να μελετήσει την μοναδική γλωσσική και πολιτιστική κληρονομιά. Για τη σύνταξη του λεξικού χρησιμοποιήσαμε το ειδικό πρόγραμμα TLex Suite 2019, ενώ οι προγραμματιστές μας βοήθησαν να το φορτώσουμε στην ιστοσελίδα.

Μπροστά σας είναι ένα μικρό δείγμα του μελλοντικού λεξικού. Περιέχει μόνο 17 τυχαία επιλεγμένες λέξεις. Μέσα από αυτές θέλουμε να σας παρουσιάσουμε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα που μπορεί να κάνει το λεξικό. Η σύνταξη μιας έστω και τόσο μικρής εκδοχής του λεξικού φάνηκε αρκετά πολύπλοκος στόχος. Χρησιμοποιήσαμε πολλές πηγές, όπως:

  • Ανδριώτης, Νικόλαος Π. 1967. Ετυμολογικό λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. 2 έκδ. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσα; Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη]·
  • Κριαράς, Εμμανουήλ. 1985. Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας (1100–1669). Τ. Θ΄. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας·
  • Παπαδόπουλος, Ἄνθιμος Ἀ. 1958. Ἱστορικὸν λεξικὸν τῆς ποντικῆς διαλέκτου. Τ. 1: Α–Λ. Ἐν Ἀθήναις: Τυπογραφεῖον Μυρτίδη·
  • Παπαδόπουλος, Ἄνθιμος Ἀ. 1961. Ἱστορικὸν λεξικὸν τῆς ποντικῆς διαλέκτου. Τ. 2: Μ–Ω. Ἐν Ἀθήναις: Τυπογραφεῖον Μυρτίδη·
  • Παπαδόπουλος, Άνθιμος Α. 1997. Ιστορική γραμματική της ποντικής διαλέκτου. 2 εκδ. Αθήνα: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών·
  • Tursun, Vahit. 2019. Romeika-Türkçe sözlük. Trabzon Rumcası. İstanbul: Heyamola yayınlatı·
  • Елоева, Ф. А. 2004. Понтийский диалект в синхронии и диахронии. СПб.: СПбГУ.

Αν και χωρίς τους ειδικούς γνώστες ποντιακής διαλέκτου δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε.

Το τελικό προϊόν θα είναι πολύ εκτενέστερο και θα έχει περισσότερες λειτουργίες. Για παράδειγμα, θα προσφέρει όχι μόνο την εξήγηση της ποντιακής λέξης αλλά και την μετάφραση κοινής ελληνικής λέξης στην ποντιακή και επίσης με τη βοήθεια ενός μορφολογικού αναλυτή θα μπορεί να εντοπίζει οποιονδήποτε γραμματικό τύπο. Για να είναι εφικτό αυτό μαζί με το λεξικό θα συνταχθεί ένα ηλεκτρονικό σώμα κειμένων. Εκεί θα περιληφθούν κείμενα διαφόρων λογοτεχνικών ειδών και εποχών πάντα με ειδικό μορφολογικό μαρκάρισμα (το σώμα αυτό θα είναι παρόμοιο του — http://albanian.web-corpora.net/index.html).

Εκτός από το λεξικό και το σώμα κειμένων στην ιστοσελίδα θα προσφέρεται Βιβλιογραφία σχετική με το θέμα και αφιερωμένη στην ποντιακή διάλεκτο και πολιτισμό.