iyassarazza- (V)
fin,imper,act,2p,sg(*351.*406)ia-sa5+ra/i-za