Harmanawan(ni)- (A)
gen,sg,common(DEUS)hara/i-ma-na-wa/i-na-sa-pa-wa/i(URBS)