azzussattalla- (V)
inf“ANIMAL.EQUUS«”»-zú-sà-ta-la-u-na