Astiru(wa)- (N,common)
nom,sgá-sa-ti-ru-sá
gená-sa-ti-ru-sá
á-sa-ti-ru
gen,sgIá-sa-ti-ru-wa/i-sá
poss,nom,sg,commonIá-sa-ti-ru-si-sá