Ammaraura- (N,common)
nom,sgIà-mara/i-MAGNUS+RA/I-sá
Iá-mara/i-MAGNUS+RA/I-sá