alant- (N,neuter)
acc,sgLOCUS-la/i-za
LOCUS-za-’
[...]“LOCUS”-lá/í-za
¦LOCUS-la/i-(9)za
á-lá/í-za
LOCUS-la/i-z[a?
¦LOCUS-lá/í-za
(LOCUS)*a-la/i-za
¦LOCUS[...]¦¦
¦“LOCUS”-lá/í-za-’
LOCUS-la/i-z[a]
acc,plLOCUS-tá
LOCUS-x
LOCUS(-)x-x-za
“LOCUS”-[...]-’
dat,sgLOCUS-la/i-ti
LOCUS-la/i-ti-i-’
LO[CUS]-la/i-ti
LOCUS?-ti
LOCUS-la/i-ti-i
[LOCUS]-la/i-tí-i
“LOCUS”-lá/í-ti
]LOCUS-l[a/i-t]i
¦LOCUS-lá/í-ti-i
dat,pl“LOCUS”-tà-tà-za
¦“LOCUS«”»-la/i-ta-za
¦?“LOCUS”-la/i-ta-za
LOCUS-la/i-zá
¦LOCUS-la/i-ta-za-’