alaman- (N,neuter)
nom,sgá-la/i-ma-za
¦á-lá/í-ma-za
acc,sgá-lá/í-ma-za
¦á-lá/í-ma-za
¦á-lá/í-ma-za-’
á-lá/í-ma-za-’
¦‹á›-lá/í-ma-za
á-lá/í-ma-[z]a
…]‹á›[-x-]ma-za
á-lá/í-ma-za]
¦á-‹la›-ma-za
á]-lá/í-ma-za-’
¦á¦¦-lá/í-ma-za
[á-lá/í]-ma-[z]a
á-[lá/í]-ma-[z]a
á]-la/i-[ma]-za
]¦á-la/i-ma-za4
á-la/i-ma-za
[á-lá/í-ma-za
¦á-lá/í-ma-z[a]
¦a+ra/i-ma-za
á-lá/í-ma-zá
á-la/i-ma-za-’
á‹-lá/í›-ma-za
á-‹lá/í-ma›-za
á-la-ma-za
[á]-lá/í-[ma]-za
¦á-la/i¦¦ma-za
á-lá/í-ma-zi!
dat,sgá-lá/í-ma-ni
á-lá/í-ma-ni-i
la-mi-ní-’