parn(a)- (N,neuter)
nom,sg[p]ár-na-an-za
nom,plpár-na
erg,plpár-na-an-ti-in-zi
acc,sgpár-na-an-za
pár-na-an
dat,sgpár-ni
dat,plp[ár-]na-an-za-aš=ta
pár-na-an-za=ta
poss,nom,pl,commonpár-na-aš-]ši-in-zi
pár-na-a-aš-ši-in-z[i
poss,acc,sg,neuterpár-na-aš-ša-an-za
dat,pl_poss,pl[pa]r-na-aš-ša-an-za-an-za