mi(ya)sa- (N,neuter)
acc,sgmi-ša-an-za
mi-i-ša-an-za
m[i-i-ša-an-za
mi-i-ša-an-za]
mi-ya-ša-an-za
[mi-i-ša-an-za