itwanidi(ya)- (unknown)
it-wa-ni-ti-an-za
i-it-wa-ni-ti-ya-an-za