ŠÚ.A-(a)- (N,neuter)
acc,sgGI]Š.ŠÚ.A-an-za
insGIŠŠÚ.A-t[i
[GI]Š.ŠÚ.A-ti